Informacje / Information

1. Opłaty będą przyjmowane wyłącznie od wtorku 04.07.2023r. do piątku 07.07.2023r. w godzinach 9.00-13.00 w Biurze Zawodów. Brak uiszczonych opłat do piątku, skutkuje niedopuszczeniem do sobotniego maratonu. Wszelkie wpłaty dokonywane stacjonarnie w Biurze Zawodów będą przyjmowane wyłącznie w walucie PLN.

The fees will be accepted only from Thursday, 04.07.2023 until Friday, 07.07.2023 from 9.00 a.m. to 1.00 p.m. at the Stable Office. If the fees are not paid by Friday, you will not be allowed to participate in the Saturday marathon. Any payments made in stationary at the competition office will be accepted only in Polish PLN.

2. Nie wymagamy od zawodników dokumentów TRACES. / We do not require TRACES documents from competitors.

3. Siano, słoma oraz trociny będą wydawane codziennie w godzinach 8.00-10.00. / Hay, straw and shavings will be distributed daily from 8.00 a.m to 10.00 a.m.

Wyniki końcowe / Final Results

ZK Książ 06-09.07.2023 Final Results CAI2*

ZK Książ 06-09.07.2023 Final Results CAI3*

ZK Książ 06-09.07.2023 Final Results MP-D1

ZK Książ 06-09.07.2023 Final Results CAN

Zręczność / Cones

ZK Książ 06-09.07.2023 Cones Results CAi2*

ZK Książ 06-09.07.2023 Cones Results CAI3*

ZK Książ 06-09.07.2023 Cones Results MP-D1

ZK Książ 06-09.07.2023 Cones Results CAN

ZK Książ 06-09.07.2023 Cones Start List

Maraton / Marathon

ZK Książ 06-09.07.2023 Marathon Results CAN

ZK Książ 06-09.07.2023 Marathon Results MP-D1

ZK Książ 06-09.07.2023 Marathon Results CAI

ZK Książ 06-09.07.2023 Marathon Time

ZK Książ 06-09.07.2023 Marathon Start List

Ujeżdżenie / Dressage

ZK Książ 06-09.07.2023 Dressage Results CAN

ZK Książ 06-09.07.2023 Dressage Results CAI2*H2/P1/P2

ZK Książ 06-09.07.2023 Dressage Results CAI3*P1/P2

ZK Książ 06-09.07.2023 Start List Dressage Friday

ZK Książ 06-09.07.2023 Dressage Results CAI3*H2

ZK Książ 06-09.07.2023 Dressage Results MP-D1

ZK Książ 06-09.07.2023 Dressage Results CAI3*H1/H4

ZK Książ 06-09.07.2023 Dressage Results CAI2*H1

ZK Książ 06-09.07.2023 Start List Dressage Thursday

Plan Zawodów / Time Table

ZK Książ 06-09.07.2023 Time Table

Lista Przegląd/ 1st Horse Inspection List

ZK Książ 06-09.07.2023 Horse Inspection List

Propozycje / Schedule

ZK Książ 06-09.07.2023 propozycje  - Termin zgłoszeń 30.06.2023

MP-D1 Książ 06-09.07.2023 propozycje - Termin zgłoszeń 30.06.2023

CAI Książ (POL) 06-09.07.2023 Schedule - Termin zgłoszeń 25.06.2023

UWAGA!!! Boksy w stajni murowanej będą przydzielane wg kolejności zgłoszeń./ Permanent Stable will be allocated on a order of entries.

 Wstępna lista zawodników (Competitors list)